Ισχύουν οι αντίστοιχες των εταιρειών κατασκευής ή εισαγωγής των προιόντων.